Overige activiteiten

Vanuit Langer Zelfstandig werken we samen met verschillende organisaties die ouderen en mantelzorgers ondersteunen en zorg verlenen. We werken lokaal samen om zelfstandigheid te bevorderen.

Wat doen we?

Wij ondersteunen ouderen in deze regio zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Wij gaan ervan uit dat ouderen zelf én samen met hun naasten het beste weten wat zij belangrijk vinden in het leven. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ouderen zelf op basis van positieve gezondheid.

  • Wij dragen bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren van ouderen in hun eigen omgeving. Zo verstevigen wij zelfstandigheid en ondersteunen we wanneer dat niet meer vanzelf gaat. Dit doen wij in de omgeving waar zij wonen, bijvoorbeeld in hun huidige woning, tijdelijk verblijf, of in het verpleeghuis.
  • Wij gaan ervan uit dat ouderen samen met hun naasten het beste weten wat zij belangrijk vinden in het leven. Daarover gaan wij met hen in gesprek.
  • We spreken dan over het hier en nu, over het leven en zingeving.
  • We spreken ook over de toekomst van het ouder worden. We stellen vragen als: Wat vind je belangrijk? Wat wil je en kun je doen in het leven? En wat te doen als het leven in de huidige woonomgeving niet meer gaat? Wat zijn de mogelijkheden?
  • Door met elkaar te spreken creëren we duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen.

In de praktijk

In de praktijk wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuis en ouderenzorgorganisaties. Juist in de praktijk ontstaan ook initiatieven die kwaliteit van leven voor ouderen kunnen verbeteren én bij kunnen dragen aan Langer Zelfstandig. Wij juichen dit toe!

Wij sluiten vanuit het programma juist graag aan bij goed initiatieven, en kunnen deze beweging verder brengen.

De concrete activiteit vanuit het programma Langer Zelfstandig is het werken met reablement in Brummen en Apeldoorn. Andere activiteiten die wij ondernemen richten zich op:

  • In gesprek met organisaties en inwoners over de toekomst van de ondersteuning en zorg voor ouderen;
  • Samenwerken met gemeenten en woningcorporaties aan woonzorgvisies per de gemeenten om bij te dragen aan passende woningen voor ouderen;
  • Oefenen met technologie ter ondersteuning van ouderen in hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Een belangrijke partner hiervoor is de Technologie & Zorg Academie.

Aan het programma Langer Zelfstandig werken verschillende ouderenzorgorganisaties en welzijnsorganisaties. Vanuit hun eigen organisatie zijn zij nauw betrokken bij de oudere inwoners en hun mantelzorgers.

Belangrijke informatie voor:

Inwoners

Soms gaan de dagelijkse dingen niet meer zo makkelijk door het ouder worden, een ziekte of andere omstandigheden. Langer Zelfstandig is erop gericht dat ouderen, ondanks hun hulpvraag, zo veel mogelijk hun leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen.

Mantelzorgers

Naast iemand die tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft, staat vaak een mantelzorger. We vinden het waardevol om de mantelzorger van het begin af aan te betrekken. Wat is voor u als mantelzorger belangrijk voor uw kwaliteit van leven?

Organisaties

Zelf kunnen bepalen wat je doet, hoe je dat doet en op welk moment is van grote waarde voor mensen. Dat is de kern van Langer Zelfstandig. Hoe kunnen we als professionals mensen zoveel mogelijk hun gevoel van onafhankelijkheid laten behouden?