Mantelzorgers

Naast iemand die tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft, staat vaak een mantelzorger. Als partner, familielid, een partner, goede vriend of buurman kun je zorgen voor je ouder wordende naaste. Als mantelzorger zorg je dus voor iemand omdat je een relatie hebt met degene die hulp nodig heeft. We vinden het belangrijk om om te kijken naar jou als mantelzorger. Wat is voor jou als mantelzorger belangrijk voor jouw kwaliteit van leven?

Reablement

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Op een manier zoals ze dat zelf graag willen.

  • We nemen niet over wat mensen zelf kunnen;
  • we helpen mensen opnieuw te leren wat ze niet meer kunnen;
  • we zorgen samen voor een oplossing wat overblijft.

We vinden het waardevol om de mantelzorger van het begin af aan te betrekken. Informatie over Langer zelfstandig met reablement kun je vinden op de pagina’s Brummen en Apeldoorn.

Langer Zelfstandig voor mantelzorgers

Reablement helpt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Het is een visie die niet uitgaat van wat je niet meer kunt (de beperking), maar van wat mensen nog wel kunnen. En wat mensen nodig hebben om te blijven doen, wat ze graag willen doen.

Langer zelfstandig met reablement kijkt naar een zorgvraag met een klein team. De oudere stelt zelf doelen. Misschien speelt er meer dan die ene beperking? Samen kijken we naar de best passende oplossing.

Mantelzorg wordt ook wel informele zorg genoemd. Dit betekent dat je geen professionele, of formele, zorg levert.

Wat doen we voor mantelzorgers?

Langer zelfstandig met reablement is er voor ouderen die wat hulp kunnen gebruiken. Meestal kom je als oudere in aanmerking hiervoor op aanbeveling van de (huis)arts of wijkverpleegkundige. Na aanmelding maakt de wijkverpleegkundige een afspraak voor een kennismakingsbezoek, samen met de welzijnsmedewerker en/of de ergotherapeut. Zij gaan met jou als mantelzorger en jouw naaste in gesprek.