Langer Zelfstandig in Apeldoorn

Zelfstandig blijven doen wat je graag doet, dat vindt bijna iedereen belangrijk in Apeldoorn. Dat verandert niet ineens als mensen ouder worden. Langer zelfstandig met reablement richt zich op herstel. Door een korte periode mensen te trainen en te begeleiden behouden mensen de onafhankelijkheid waar ze zoveel waarde aan hechten. Ouderen leren om hulpmiddelen te gebruiken en doen dingen die ze voorheen niet meer zelf konden. Denk bijvoorbeeld aan douchen, boodschappen doen, koken of het doen van gezellige activiteiten en hobby’s.

Reablement

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Op een manier zoals ze dat zelf graag willen.

  • We nemen niet over wat mensen zelf kunnen;
  • we helpen mensen opnieuw te leren wat ze niet meer kunnen;
  • we zorgen samen voor een oplossing voor wat overblijft.

Wat is Langer zelfstandig met reablement?

Reablement helpt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Het is een visie die niet uitgaat van wat je niet meer kunt (de beperking), maar van wat mensen nog wel kunnen. En wat mensen nodig hebben om te blijven doen, wat ze graag willen doen.

Langer zelfstandig met reablement kijkt met een klein team naar een hulpvraag. De oudere stelt zelf doelen. Misschien speelt er meer dan die ene beperking? Samen kijken we naar de best passende oplossing.

Voor wie is het?

Langer zelfstandig met reablement is er voor ouderen die wat hulp kunnen gebruiken. Meestal kom je in aanmerking hiervoor op aanbeveling van de (huis)arts of wijkverpleegkundige. Na aanmelding maakt de wijkverpleegkundige een afspraak voor een kennismakingsbezoek, samen met de welzijnsmedewerker en/of de ergotherapeut. Zij gaan met jou en eventuele naasten in gesprek over wat jij belangrijk vindt en wat er nodig is om dat te bereiken.