Over Langer Zelfstandig

Je eigen leven kunnen inrichten ook als je ouder bent. Tijdig nadenken over hoe je leven eruit ziet wanneer je ouder wordt. Waar woon je dan en wie heb je dan om je heen? Zijn er vrienden, familie of buren met wie je leuke dingen kunt doen? Zijn er ook mensen die naar je omkijken wanneer het leven wat moeilijker wordt? Wij denken dat eigen regie en zelfstandigheid voorwaarden zijn om prettig te leven. Daar ondersteunen wij graag bij.

Onze visie

De ondersteuning en zorg voor (toekomstige) ouderen verandert. Dat betekent dat wij als maatschappij ook mee veranderen. Op tijd nadenken over het ouder worden, fijn leven en op welke plek je prettig ouder kunt worden is nodig. Dat vraagt goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Elke oudere wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven en eigen regie houden, ook als misschien niet alles meer zo makkelijk gaat. Het verhogen van zelfstandigheid draagt bij aan het welbevinden, kwaliteit van leven van ouderen én van mantelzorgers. Door anders te denken, te kijken en te doen, verwachten we meer werkplezier bij professionals, betere coördinatie van zorg en ondersteuning en betere samenwerking.

Onze missie

Als samenwerkende welzijns- en ouderenzorgorganisaties staan we graag dichtbij ouderen en mantelzorgers. Door tijdig aanwezig te zijn in het leven van ouderen voorkomen we zorgvragen en werken we preventief. Samen met ouderen kijken we hoe zij zelf de controle over hun eigen leven behouden én veerkrachtig en zelfstandig blijven. Technologie speelt hierin een belangrijke rol, waar het ouderen ondersteunt in zelfstandigheid en welbevinden. Wonen is een basisbehoefte voor iedereen. Daarom werken we samen met gemeenten en anderen aan wonen, welzijn en zorg. Ten slotte; er wordt hard gewerkt in zorg en ondersteuning voor ouderen en er zijn veel mooie initiatieven. We sluiten daar graag bij aan en delen kennis en kunde die bijdraagt aan zelfstandigheid en welbevinden voor ouderen en mantelzorgers.

Waarom Langer Zelfstandig?

Nederland vergrijst in een hoog tempo. We worden steeds ouder en de zorg- en ondersteuningsvragen nemen toe. Het aantal medewerkers dat ouderen ondersteunt en verzorgt groeit niet mee. Dat betekent dat we zorg en ondersteuning anders moeten organiseren. In de regio Apeldoorn en Zutphen werken ouderenzorgorganisaties sinds 2021 samen aan de regiovisie ouderenzorg. Vanuit die visie is het Programma Langer Zelfstandig ontstaan, waaraan deze zorgorganisaties samenwerken met welzijnsorganisaties. Maar daarmee zijn we er nog niet. Samenwerken met ouderen, mantelzorgers, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten etc. is van net zo groot belang. De wereld verandert en dat betekent dat we allemaal meeveranderen. Sleutelwoorden hierin zijn: eigen regie, zelfstandigheid, welbevinden en duidelijke verwachtingen.

Doelstellingen van Langer Zelfstandig

Doelstelling 1

Versteviging zelfstandigheid, eigen regie en welbevinden

Door het verstevigen van zelfstandigheid, eigen regie en welbevinden van ouderen zijn zij minder afhankelijk van professionele zorg in de thuissituatie en kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Doelstelling 2

(In)formele samenwerking versterkt

Samenwerking met en rondom ouderen is versterkt. In 2025 is iedere oudere (75+) en mantelzorger in beeld bij een (in)formeel netwerk. Zij die ondersteuning nodig hebben, krijgen passende ondersteuning. We voorkomen overbelasting van mantelzorgers.

Doelstelling 3

Verhoging welbevinden door technologie

Technologische en sociale innovatie wordt ingezet om bij te dragen aan het verhogen van kwaliteit van leven van ouderen.

Doelstelling 4

Optimalisatie van werk door technologie

Technologische en sociale innovatie wordt ingezet om de inzet van professionals te optimaliseren.

Doelstelling 5

Passende woonomgeving

Ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben, ontvangen dit in een voor hen passende woonomgeving.

Doelstelling 6

Verbinding en samenhang

Er is samenhang en verbinding tussen verschillende projecten en initiatieven in en tussen de verschillende werkgebieden in deze regio ter verbetering van de zelfstandigheid van ouderen en mantelzorgers.

Aangesloten en meewerkende organisaties