Werkwijze Langer Zelfstandig

Langer Zelfstandig is de naam voor de beweging die we willen maken om de ondersteuning en zorg voor ouderen slimmer te organiseren. Het is een programma dat is ontwikkeld door samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Apeldoorn & Zutphen. Maar wat betekent dat precies? Wat en voor wie is het én hoe werkt het?

Wat is Langer Zelfstandig?

De ouderenzorg staat onder druk in Nederland, maar door beter samen te werken kunnen we meer (blijven) doen. Doordat we steeds ouder worden en steeds langer thuis blijven wonen, zijn er nieuwe vormen van zorg, welzijn en wonen nodig. We willen het anders organiseren. Om deze nieuwe vormen te vinden, bekijken we deze opdracht in gezamenlijkheid van alle kanten. Hierbij praten we niet alleen met elkaar maar gaan ook nadrukkelijk het gesprek aan met ouderen zelf. Wat is er allemaal mogelijk en hoe willen ouderen zelf hun toekomst vormgeven?

Voor wie is het?

Dé oudere bestaat niet. Er zijn grote verschillen in gezondheid, leefstijl, kwetsbaarheid en zorgbehoefte, maar ook in inkomen, opleiding, herkomst, geloof en cultuur. Iedere oudere is uniek en heeft eigen wensen en behoeften. Langer Zelfstandig is voor iedere oudere en mantelzorger in de regio Apeldoorn en Zutphen.

De wensen, behoeften en mogelijkheden van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zijn heel verschillend. Daarom is het belangrijk om deze op buurt- of wijkniveau in kaart te brengen. Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van ouderen is een belangrijk vertrekpunt van Langer Zelfstandig.

Ook willen we ouderen die fit zijn en geen of weinig behoefte aan zorg en ondersteuning hebben, voorbereiden op de levensfase waarin hun kwetsbaarheid en beperkingen mogelijk toenemen.

Wat doen wij?

Wij ondersteunen ouderen in deze regio zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Wij gaan ervan uit dat ouderen zelf én samen met hun naasten het beste weten wat zij belangrijk vinden in het leven. Wij gaan uit van de mogelijkheden van ouderen zelf op basis van positieve gezondheid.

  • Wij dragen bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren van ouderen in hun eigen omgeving. Zo verstevigen wij zelfstandigheid en ondersteunen we wanneer dat niet meer vanzelf gaat. Dit doen wij in de omgeving waar zij wonen, bijvoorbeeld in hun huidige woning, tijdelijk verblijf, of in het verpleeghuis.
  • Wij gaan ervan uit dat ouderen samen met hun naasten het beste weten wat zij belangrijk vinden in het leven. Daarover gaan wij met hen in gesprek. We spreken dan over het hier en nu, over het leven en zingeving.
  • We spreken ook over de toekomst van het ouder worden. We stellen vragen als: Wat vindt u belangrijk? Wat wilt u en kunt u doen in het leven? En wat te doen als het leven in uw huidige woonomgeving niet meer gaat? Wat zijn de mogelijkheden?
  • Door met elkaar te spreken creëren we duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen.

Hoe doen we dit?

  • We voeren gesprekken met ouderen én met partijen over de veranderende ouderenzorg.
  • Door eigen regie en zelfstandigheid te bevorderen met meer aandacht voor preventie van functionele achteruitgang en het optimaliseren van zelf- en samenredzaamheid van ouderen. En zelfstandigheid te stimuleren onafhankelijk van waar iemand woont.
  • We bouwen met ouderen, het sociale netwerk, vrijwilligers én professionals mee aan een lokale infrastructuur. We versterken de samenwerking met partners dichtbij de ouder wordende inwoner. We dragen bij met kennis en kunde in de zorg en ondersteuning.
  • We werken samen met gemeenten en woningcorporaties (en anderen) om te komen tot passende woningen waar ook de passende ondersteuning en zorg geboden kan worden voor hen die dit nodig hebben. Dit kan gaan over verbouw of nieuwbouw.
  • Door het inzetten van (zorg)technologie, sociale innovaties en domotica om zelfstandigheid, eigen regie en welbevinden van ouderen te bevorderen en het werk van de professionals te optimaliseren.
  • We werken aan het verbeteren van de doorstroming in de (zorg)keten; ouderen kunnen na een tijdelijke opname weer terug naar huis waar mogelijk tenzij dat écht niet meer lukt.
  • Goede en duidelijke informatie vinden we belangrijk, daar willen we dan ook voor zorgen. Daarbij hoort ook het ontwikkelen en delen en van kennis. We blijven met en van elkaar leren.

Belangrijke informatie voor:

Inwoners

Soms gaan de dagelijkse dingen niet meer zo makkelijk door het ouder worden, een ziekte of andere omstandigheden. Langer zelfstandig met reablement is erop gericht dat ouderen, ondanks hun hulpvraag, zo veel mogelijk hun leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen.

Mantelzorgers

Naast iemand die tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft, staat vaak een mantelzorger. We vinden het waardevol om de mantelzorger van het begin af aan te betrekken. Wat is voor u als mantelzorger belangrijk voor uw kwaliteit van leven?

Organisaties

Zelf kunnen bepalen wat je doet, hoe je dat doet en op welk moment is van grote waarde voor mensen. Dat is de kern van Langer Zelfstandig. Hoe kunnen we als professionals mensen zoveel mogelijk hun gevoel van onafhankelijkheid laten behouden?