Inwoners

Zelfstandig blijven doen wat je graag doet, dat vindt bijna iedereen belangrijk. Dat verandert niet ineens als mensen ouder worden. In Brummen en Apeldoorn werken we samen aan Langer zelfstandig met reablement. Door een korte periode mensen te trainen en te begeleiden behouden mensen de onafhankelijkheid waar ze zoveel waarde aan hechten. Ouderen leren om hulpmiddelen te gebruiken en doen dingen die ze voorheen niet meer zelf konden. Denk bijvoorbeeld aan douchen, boodschappen doen, koken of het doen van gezellige activiteiten en hobby’s.

Reablement

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Op een manier zoals ze dat zelf graag willen.

  • We nemen niet over wat mensen zelf kunnen;
  • we helpen mensen opnieuw te leren wat ze niet meer kunnen;
  • we zorgen samen voor een oplossing wat overblijft.

Informatie over Langer zelfstandig met reablement kun je vinden op de pagina’s Brummen en Apeldoorn.

Langer Zelfstandig voor inwoners

Op tijd nadenken over het ouder worden, fijn leven en op welke plek je prettig ouder kunt worden is nodig. Daarvoor is goede samenwerking nodig tussen alle betrokkenen. Elke oudere wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven en eigen regie houden, ook als misschien niet alles meer zo makkelijk gaat. Het verhogen van zelfstandigheid draagt bij aan het welbevinden, kwaliteit van leven van ouderen én van mantelzorgers.

Daarom werken we samen om de ondersteuning en zorg voor ouderen nu en in de toekomst toegankelijk te houden. Dat doen we met verschillende activiteiten in de gemeenten in deze regio. Zoals bijvoorbeeld Langer zelfstandig met reablement in Brummen en Apeldoorn.

Samen met inwoners en lokale organisaties

De activiteiten om zelfstandigheid te bevorderen doen we samen met verschillende organisaties en zoveel mogelijk met inwoners.