Langer Zelfstandig in Lochem

Zelfstandig blijven doen wat je graag doet, dat vindt bijna iedereen belangrijk in Lochem. Dat verandert niet ineens als mensen ouder worden. In Lochem werken verschillende organisaties samen in de ondersteuning en zorg voor ouderen. Vanuit de beweging Langer Zelfstandig bekijken we hoe we samenwerking nog meer kunnen bevorderen.

Samenwerking

We richten ons in Lochem op passend wonen en zorg. In Apeldoorn en Brummen werken we inmiddels met reablement. Dit is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Op een manier zoals ze dat zelf graag willen.

  • We nemen niet over wat mensen zelf kunnen;
  • we helpen mensen opnieuw te leren wat ze niet meer kunnen;
  • we zorgen samen voor een oplossing voor wat overblijft.

Op dit moment werken we in Lochem nog niet met deze wijze van ondersteuning en zorg.

Wat is Langer Zelfstandig met reablement?

Reablement helpt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Het is een visie die niet uitgaat van wat je niet meer kunt (de beperking), maar van wat mensen nog wel kunnen. En wat mensen nodig hebben om te blijven doen, wat ze graag willen doen.

Langer zelfstandig met reablement kijkt naar een zorgvraag met een klein team. De oudere stelt zelf doelen. Misschien speelt er meer dan die ene beperking? Samen kijken we naar de best passende oplossing.

Voor wie is het?

Langer zelfstandig met reablement is er voor ouderen die wat hulp kunnen gebruiken. Meestal kom je in aanmerking hiervoor op aanbeveling van de (huis)arts of wijkverpleegkundige. Na aanmelding maakt de wijkverpleegkundige een afspraak voor een kennismakingsbezoek, samen met de welzijnsmedewerker en/of de ergotherapeut. Zij gaan met jou en eventuele naasten in gesprek over wat jij belangrijk vindt en wat er nodig is om dat te bereiken.