Organisaties

Organisaties in de ondersteuning en zorg voor ouderen van nu en in de toekomst staan voor een enorme opgave. Veranderingen zijn nodig. Vanuit Langer Zelfstandig brengen we een beweging op gang om te komen tot nieuwe initiatieven die bijdragen aan zelfstandigheid. Want dit draagt bij aan het welbevinden, kwaliteit van leven van ouderen én van mantelzorgers.

Langer Zelfstandig in de regio

Langer Zelfstandig is een beweging die is ontstaan vanuit samenwerkende ouderenzorgorganisaties aan de regiovisie ouderen in de regio Apeldoorn & Zutphen en welzijnsorganisaties. De samenwerking tussen de ouderenzorgorganisaties wordt gestimuleerd omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Het zorgkantoor Zilveren Kruis stimuleert en ondersteunt deze samenwerking.

Vanuit de visie op ouderenzorg heeft een aantal ouderenzorgorganisaties en een aantal welzijnsorganisaties de handen ineen geslagen om het programma Langer Zelfstandig te ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat juist ook welzijn en zorg nog beter met elkaar kunnen samenwerken om ouderen en mantelzorgers te kunnen ondersteunen en te verzorgen. Samen willen zij de beweging verder brengen, dichtbij en met ouderen en professionals, maar ook in de hele regio.

Wat betekent Langer Zelfstandig voor organisaties?

Zelf kunnen bepalen wat je doet, hoe je dat doet en op welk moment is van grote waarde voor mensen. Dat is de kern van Langer Zelfstandig. Hoe kunnen we als professionals mensen zoveel mogelijk hun gevoel van onafhankelijkheid laten behouden?

Dit is een belangrijke vraag om te stellen aan jezelf als professional én als organisatie die ondersteuning en zorg bieden aan (toekomstige) ouderen. Het programma wil een bijdrage leveren om eigen regie voorop te zetten, mensen zelf het stuur te (laten) nemen in hun weg naar het ouder worden.

Wordt nog verder aangevuld

Welke organisaties doen mee?

Aan het programma Langer Zelfstandig wordt met verschillende partijen in de verschillende gemeenten samengewerkt. Om de beweging van Langer Zelfstandig aan te jagen is er een zogenaamde stuurgroep samengesteld. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders van een aantal ouderenzorgorganisaties (Riwis Zorg & Welzijn, KleinGeluk, Vérian, Sensire) en welzijnsorganisaties (Stichting Welzijn Brummen, Stimenz, De Kap) in deze regio. Zij zijn de ambassadeurs van Langer Zelfstandig.
Daarnaast werken we ook samen en zijn in gesprek met; gemeenten, lokale welzijnsorganisaties, huisartsen (en HOOG, de regio-organisaties van en voor huisartsen in Apeldoorn en Zutphen), ziekenhuis, netwerken dementie, geriatrie en palliatieve zorg, woningcorporaties, zorgkantoor.