Regionale samenwerkingen

Langer Zelfstandig is de naam voor de beweging die we willen maken om de ondersteuning en zorg voor ouderen slimmer te organiseren. Het is een programma dat is ontwikkeld door samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Apeldoorn & Zutphen.

Samenwerking aan Langer Zelfstandig

Langer Zelfstandig is een beweging die is ontstaan vanuit samenwerkende ouderenzorgorganisaties aan de regiovisie ouderen in de regio Apeldoorn & Zutphen en welzijnsorganisaties. De samenwerking tussen de ouderenzorgorganisaties wordt gestimuleerd omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Het zorgkantoor Zilveren Kruis stimuleert en ondersteunt deze samenwerking.

Vanuit de visie op ouderenzorg hebben een aantal ouderenzorgorganisaties en een aantal welzijnsorganisaties de handen ineen geslagen om het programma Langer Zelfstandig te ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat juist ook welzijn en zorg nog beter met elkaar kunnen samenwerken om ouderen en mantelzorgers te kunnen ondersteunen en te verzorgen. Samen willen zij de beweging verder brengen, dichtbij en met ouderen en professionals, maar ook in de hele regio.

Wat betekent regionale samenwerking?

Wanneer we hier spreken van de regio hebben we het over de regio Apeldoorn & Zutphen waarbinnen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Lochem en Zutphen vallen. De samenwerkende ouderenzorgorganisaties werken soms heel lokaal, zoals met één locatie in Apeldoorn en soms met meerdere locaties in meerdere gemeenten, bijvoorbeeld in Zutphen en Lochem. Welzijnsorganisaties werken vaak juist heel lokaal, dichtbij de inwoners in één gemeente.

De regionale samenwerking betekent dat we het programma hebben geschreven met een overkoepelende visie, missie en uitgangspunten. De uitwerking van het programma kent juist lokaal, bijvoorbeeld in een gemeente, stads- of dorpskern of stad, een andere uitwerking. Wij vinden het belangrijk om naast de regionale uitgangspunten juist dichtbij de inwoners lokaal te kijken waar we van betekenis kunnen zijn. Daarom is er bijvoorbeeld verschil in activiteiten tussen de gemeente in deze regio.

Bestuurders van organisaties die er zijn voor ondersteuning en zorg voor ouderen vinden elkaar ook aan bestuurlijke tafels om met elkaar vorm en inhoud te geven aan de veranderingen in de zorg en de samenwerking hierin.

Belangrijke informatie voor:

Inwoners

Soms gaan de dagelijkse dingen niet meer zo makkelijk door het ouder worden, een ziekte of andere omstandigheden. Langer zelfstandig met reablement is erop gericht dat ouderen, ondanks hun hulpvraag, zo veel mogelijk hun leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen.

Mantelzorgers

Naast iemand die tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft, staat vaak een mantelzorger. We vinden het waardevol om de mantelzorger van het begin af aan te betrekken. Wat is voor u als mantelzorger belangrijk voor uw kwaliteit van leven?

Organisaties

Zelf kunnen bepalen wat je doet, hoe je dat doet en op welk moment is van grote waarde voor mensen. Dat is de kern van Langer Zelfstandig. Hoe kunnen we als professionals mensen zoveel mogelijk hun gevoel van onafhankelijkheid laten behouden?