Meer informatie over de organisaties in Apeldoorn

In Apeldoorn werken Thuiszorg Beers, Vérian, De Kap, Stimenz en Zorggroep Apeldoorn e.o. samen aan Langer zelfstandig met reablement.

Wat willen we bereiken?

Met reablement willen we bereiken dat:

  • Er minder professionele inzet (in tijd) nodig is per oudere;
  • zorgverleners minder werkdruk ervaren;
  • minder crisisopnames nodig zijn;
  • het werkplezier en de bevlogenheid van professionals toeneemt;
  • de integrale samenwerking tussen welzijn en zorg verbetert.

Wat is Langer Zelfstandig met reablement?

Reablement helpt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Het is een visie die niet uitgaat van wat je niet meer kunt (de beperking), maar van wat mensen nog wel kunnen. En wat mensen nodig hebben om te blijven doen, wat ze graag willen doen.

Langer zelfstandig met reablement kijkt naar een zorgvraag met een klein team. De oudere stelt zelf doelen. Misschien speelt er meer dan die ene beperking? Samen kijken we naar de best passende oplossing. Ook betrekken we de mantelzorger bij het de oplossing.

Samenwerking organisaties in Apeldoorn aan reablement

In de praktijk wordt allereerst samen met de oudere, eventuele mantelzorger en een klein team samengewerkt aan de doelen. Daarnaast werken de organisaties samen aan deze ‘nieuwe’ wijze van zorg en ondersteuning. En dat is best bijzonder, want samenwerking is best een uitdaging. Naast de vier organisaties werken we ook samen met huisartsen (ook met HOOG), fysio- en ergotherapeuten en spreken we met de gemeente.

In een traject van 6-12 weken wordt intensief aan de doelen gewerkt. Dan wordt de balans opgemaakt en gekeken wat er nog nodig is. Na drie maanden volgt een evaluatie.