Meer informatie voor inwoners van Brummen

Heb je een hulpvraag? Dan kijken we samen wat precies je vraag is. Dat doen we met een klein team. In het team zit een wijkverpleegkundige, een ergotherapeut, een fysiotherapeut en een welzijnsmedewerker of een mantelzorgconsulent. Misschien speelt er meer dan die ene beperking. Samen met jou kijken we naar de best passende oplossing.

Wat willen we bereiken met reablement?

  • dat jij als oudere een verbetering van kwaliteit van leven ervaart,
  • en dat jouw mantelzorger niet overbelast raakt.

Wanneer we samen aan een traject starten weten we nooit precies hoe lang het duurt. Het kan een traject van enkele weken tot maximaal drie maanden zijn. Het lukt niet altijd om al jouw doelen in een traject te halen. Dan kijken we samen naar de hulp die nog nodig is en hoe we die gaan organiseren.

Wat kun je verwachten?

1. Aanmelding
Je kunt in aanmerking komen voor Langer zelfstandig met reablement via de (huis)arts of wijkverpleegkundige. Na aanmelding maakt de wijkverpleegkundige een afspraak voor de eerste kennismaking.

2. Wat is precies de vraag?
De wijkverpleegkundige komt samen met de welzijnsmedewerker en/of de ergotherapeut langs. Zij gaan met jou en eventuele naasten in gesprek over wat jij belangrijk vindt.

We gaan in gesprek over:

  • Lukt het om de dagelijkse dingen te doen?
  • Heb je nog plezier?
  • Voel je jezelf bijvoorbeeld gelukkig of juist eenzaam?
  • Wat is voor jou echt belangrijk? Wat wil je behouden of veranderen?

Samen bedenken we vervolgens wie (of wat) kan helpen om dit te bereiken?

3. Wat wil je bereiken?
Op basis van dit gesprek stel je samen met het team je doelen op. Dit schrijven we op in jouw persoonlijke plan.

Samen aan de slag

4. Aan de slag
Samen gaan we aan het werk met jouw doelen. We stemmen af wat je zelf kunt, wat je naasten kunnen betekenen en waarbij je hulp van anderen nodig hebt. We bekijken ook wat je (opnieuw) kunt aanleren. En welke hulpmiddelen je daarbij zouden kunnen helpen. Daarom kan het zijn dat er een fysiotherapeut, ergotherapeut, welzijnsmedewerker of vrijwilliger betrokken wordt. Als je thuiszorg of hulp in het huishouden ontvangt, helpen deze medewerkers ook bij het behalen van jouw doelen.

5. Gaat het goed?
Tijdens het programma bespreken we regelmatig met jou hoe het gaat. Alle betrokken professionals stemmen gedurende het programma regelmatig af met elkaar en met jou, zodat iedereen je zo goed mogelijk kan begeleiden. Ook gaan we het hebben over hoe je ook na het programma fit en zelfredzaam kunt blijven.