Meer informatie voor mantelzorgers in Brummen

Naast iemand die tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft, staat vaak een mantelzorger. We vinden het waardevol om de mantelzorger van het begin af aan te betrekken. Wat is voor jou als mantelzorger belangrijk voor jouw kwaliteit van leven?

Wat willen we bereiken?

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Met reablement willen we voor mantelzorgers bereiken dat:

• De mantelzorger niet overbelast raakt;
• de oudere een verbetering van kwaliteit van leven ervaart.

Wat kun je verwachten?

Heeft degene voor wie je mantelzorger bent een hulpvraag? Dan betrekken wij je waar mogelijk in het gesprek. Het gaat niet alleen om wat degene die zorg nodig heeft belangrijk vindt. Het gaat ook om het welzijn van de mantelzorger. Daarom hechten wij eraan dat er ook een medewerker van de plaatselijke welzijnsorganisatie bij betrokken is.

In het kennismakingsgesprek zijn twee vragen aan de mantelzorger belangrijk.

Ten eerste: wat heb je nodig om de mantelzorg goed vol te houden? Mantelzorgconsulenten hebben veel kennis en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers te bieden.

Hoe kun je bijdragen?

De tweede vraag is: op welke manier kun je bijdragen aan de zelfstandigheid van degene die zorg nodig heeft?

Vaak is onze eerste impuls om hulp te bieden door iets over te nemen: ‘Laat mij dat maar even doen’. Maar dat is niet per se wat degene met een zorgvraag verder helpt. Het geeft ook voldoening om zoveel mogelijk zelf te kunnen. Ook als het soms wat onhandiger en langzamer gaat. Blijven doen en oefenen is belangrijk om vaardigheden te behouden.