Langer zelfstandig met reablement

Zelfstandig blijven doen wat je graag doet, dat vindt bijna iedereen belangrijk. Dat verandert niet ineens als mensen ouder worden. Langer zelfstandig met reablement richt zich op herstel. Door een korte periode mensen te trainen en te begeleiden, behouden mensen de onafhankelijkheid waar ze zoveel waarde aan hechten. Ouderen leren om hulpmiddelen te gebruiken en kunnen opnieuw dingen doen, die ze voorheen niet meer zelf konden. Denk bijvoorbeeld aan douchen, boodschappen doen, koken of het doen van gezellige activiteiten en hobby’s.

Wat is reablement?

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Op een manier zoals ze dat zelf graag willen.

  • We nemen niet over wat mensen zelf kunnen;
  • we helpen mensen opnieuw te leren wat ze niet meer kunnen;
  • we zorgen samen voor een oplossing voor wat overblijft.

Voor wie is reablement?

Dé oudere bestaat niet. Er zijn grote verschillen in gezondheid, leefstijl, kwetsbaarheid en zorgbehoefte, maar ook in inkomen, opleiding, herkomst, geloof en cultuur. Iedere oudere is uniek en heeft eigen wensen en behoeften. Langer zelfstandig met reablement is voor iedere oudere en mantelzorger.

Op dit moment werken we met Langer zelfstandig met reablement in Brummen en in Apeldoorn.

Belangrijke informatie voor:

Inwoners

Soms gaan de dagelijkse dingen niet meer zo makkelijk door het ouder worden, een ziekte of andere omstandigheden. Reablement is erop gericht dat ouderen, ondanks hun hulpvraag, zo veel mogelijk hun leven kunnen leiden zoals ze dat zelf willen.

Mantelzorgers

Naast iemand die tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft, staat vaak een mantelzorger. We vinden het waardevol om de mantelzorger van het begin af aan te betrekken. Wat is voor u als mantelzorger belangrijk voor uw kwaliteit van leven?

Organisaties

Zelf kunnen bepalen wat je doet, hoe je dat doet en op welk moment is van grote waarde voor mensen. Dat is de kern van Langer Zelfstandig. Hoe kunnen we als professionals mensen zoveel mogelijk hun gevoel van onafhankelijkheid laten behouden?