Wethouder Prins neemt programma in ontvangst

‘We stimuleren als zorg en welzijn gezamenlijk ouderen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden en ondersteunen mantelzorgers hierbij.’

Samenwerkende zorgorganisaties aan de regiovisie ouderenzorg in regio Apeldoorn en Zutphen presenteren samen met welzijnsorganisaties het programma Langer Zelfstandig. Het is tijd voor een verandering in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Het verhogen van zelfstandigheid van ouderen draagt volgens deze organisaties bij aan het welbevinden van ouderen en van mantelzorgers.
Op maandag 31 oktober nam wethouder Prins uit handen van Bert Blaauw (KleinGeluk), Greet Bouman (Stimenz) en Pam ter Steeg (Vérian) het programma Langer Zelfstandig in ontvangst. Samenwerkende zorgorganisaties aan de regiovisie ouderenzorg in regio Apeldoorn en Zutphen schreven samen met welzijnsorganisaties het programma Langer Zelfstandig. Het is tijd voor een verandering in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Het verhogen van zelfstandigheid van ouderen draagt volgens deze organisaties bij aan het welbevinden van ouderen en van mantelzorgers.

Wethouder Prins is blij met het initiatief en de samenwerking van de zorgorganisaties: “We staan voor een enorme uitdaging in Nederland om met elkaar iedereen de zorg te geven die nodig is. De zorgvraag groeit sterk en het tekort aan personeel in de zorgsector is nu al groot. We moeten dus echt met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. Dat geldt trouwens niet alleen voor de zorgsector maar ook voor de politiek en de maatschappij als geheel. Hoe dan ook is samenwerking daarbij essentieel. Om samen oplossingen te vinden en de zorg voor onze oudere inwoners nu en in de toekomst zo goed mogelijk te organiseren”.

Programmaleider Eveline Schavemaker vult aan: “In dit programma presenteren wij de doelstellingen die wij voor ogen hebben om ons steentje bij te dragen aan het verhogen van zelfstandigheid. Dat draagt bij aan de kwaliteit van leven van ouderen én van mantelzorgers. Hierbij roepen we ook op om samen met alle partners in de praktijk aan de slag te gaan”.

“Door de vergrijzing zijn er meer zorg en meer aangepaste woonzorgplaatsen nodig, terwijl het aantal medewerkers in de zorg niet zal toenemen. De regionale stuurgroep Langer Zelfstandig ziet deze complexe situatie als een kans”, aldus Bert Blaauw, bestuurder bij KleinGeluk en lid van de stuurgroep. “Het is belangrijk dat (toekomstige) ouderen met hun naasten, meer proactief nadenken over hun eigen toekomst. Zo ontstaat er meer ruimte voor preventie en welzijn. Ook technologische en sociale innovaties kunnen bijdragen aan het langer behouden van zelfstandigheid en daarmee kwaliteit van leven. De stuurgroep wil als ‘aanjager’ voor vernieuwing optreden, bijvoorbeeld door pilots uit te voeren, waarin ervaring wordt opgedaan met ‘duurzaam organiseren’ van zorg en welzijn. Om toe te werken naar concrete en blijvende resultaten, is samenwerking essentieel.”

De samenwerkende zorgorganisaties hebben het initiatief genomen om het programma Langer Zelfstandig te ontwikkelen. Door anders te denken, kijken en doen, verwachten de zorgorganisaties meer werkplezier bij professionals, betere coördinatie van zorg en ondersteuning en minder inzet van aantal professionals. “Op basis van het project Langer Zelfstandig in Brummen willen we ook in Apeldoorn in 2023 met reablement aan de slag. Daarin willen we samenwerking tussen welzijn en zorg versterken door bijvoorbeeld gezamenlijke intakegesprekken te gaan voeren met zorg- en welzijnsmedewerkers als een oudere een zorgvraag stelt. Om waar mogelijk samen met de naasten van de oudere oplossingen in de thuissituatie te zoeken. Op deze manier kan de oudere op een goede manier langer in zijn of haar eigen omgeving verblijven”, volgens Greet Bouman, directeur/bestuurder Stimenz en stuurgroep lid.

Er wordt gekozen voor verbinding, samenwerking en expertise verhoging door horizontale initiatieven en projecten te verbinden om een bijdrage te leveren aan het verhogen van zelfstandigheid. ‘De nadruk van het programma ligt op het ondersteunen en het verlenen van zorg om de zelfstandigheid van ouderen te verstevigen en te verhogen. Dit draagt positief bij aan eigen regie en het welbevinden van ouderen.’

Het programma is ontstaan vanuit de regiovisie ouderenzorg regio Apeldoorn & Zutphen (2021). De deelnemende zorgorganisaties zijn KleinGeluk, Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Thuiszorg Beers, Nusantara, Talma Borgh, Riwis Zorg & Welzijn, Dagelijks Leven, Zorggroep St Maarten, Den Bouw, Sensire, Marga Klompé, Vérian, en met ondersteuning vanuit het zorgkantoor Zilveren Kruis. Samen met Stimenz, Stichting De Kap en Stichting Welzijn Brummen presenteren we graag het programma.

Vitale ouderen met kleinkinderen