Wethouder Bloem neemt programma in ontvangst

‘We stimuleren als zorg en welzijn gezamenlijk ouderen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden en ondersteunen mantelzorgers hierbij.’

Samenwerkende zorgorganisaties aan de regiovisie ouderenzorg in regio Apeldoorn en Zutphen presenteren samen met welzijnsorganisaties het programma Langer Zelfstandig. Het is tijd voor een verandering in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Het verhogen van zelfstandigheid van ouderen draagt volgens deze organisaties bij aan het welbevinden van ouderen en van mantelzorgers.
Wethouder Bloem is enthousiast over het initiatief en de samenwerking van de welzijns- en zorgorganisaties: “De urgentie is hoog en wordt alleen nog maar hoger. We staan voor een enorme uitdaging om iedereen de zorg te geven die dat nodig heeft. Ik vind dit programma een mooi initiatief waarbij ik aanknopingspunten zie om verdere samenwerking voor ondersteuning en zorg in Zutphen te verstevigen”.

Directeur-bestuurder Jorinde Klungers van welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen vult aan: “Het is belangrijk om nog meer te gaan samenwerken, zodat we als netwerkpartners ouderen dichtbij huis ondersteunen bij zelfstandig blijven en zich van betekenis voelen. Dat draagt bij aan de kwaliteit van leven van ouderen én van mantelzorgers. Het is mooi dat we hier samen verdere stappen in gaan
zetten”.

“De zorg staat onder grote druk door de toenemende vergrijzing en de afnemende arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat (toekomstige) ouderen met hun naasten in gesprek gaan over hun eigen toekomst. Wat kunnen zij nu al regelen om prettig oud te worden?”, aldus Jelly Hamberg, relatiemanager van zorgorganisatie Sensire. Ze vervolgt: “Technologische en sociale innovaties dragen bijvoorbeeld bij aan het langer behouden van zelfstandigheid en daarmee kwaliteit van leven.”

Welzijns- en zorgorganisaties in de regio hebben het initiatief genomen om het programma Langer Zelfstandig te ontwikkelen. Door anders te kijken en samen te werken, verwachten zij de zorg- en ondersteuningsvragen van ouderen, ook in de toekomst, beter aan te kunnen. De nadruk van het programma ligt op het ondersteunen en het verlenen van zorg om de zelfstandigheid van ouderen te verstevigen en te verhogen. Dit draagt positief bij aan eigen regie en het welbevinden van ouderen. “De komende periode gaan we onze samenwerking verder verstevigen, zodat we ouderen in Zutphen nog beter kunnen ondersteunen in het langer zelfstandig blijven” aldus Jelly Hamberg en Jorinde
Klungers.

Het programma is ontstaan vanuit de regiovisie ouderenzorg regio Apeldoorn & Zutphen (2021). De deelnemende zorgorganisaties zijn KleinGeluk, Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Thuiszorg Beers, Nusantara, Talma Borgh, Riwis Zorg & Welzijn, Dagelijks Leven, Zorggroep Sint Maarten, Den Bouw, Sensire, Marga Klompé, Vérian, en met ondersteuning vanuit het zorgkantoor Zilveren Kruis en samen met een vertegenwoordiging van welzijnsorganisaties Stimenz, Stichting De Kap en Stichting Welzijn Brummen. Samen met welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen presenteren we het programma in Zutphen.