Meer informatie voor mantelzorgers in Zutphen

Naast iemand die tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft, staat vaak een mantelzorger. We vinden het waardevol om de mantelzorger van het begin af aan te betrekken. Wat is voor u als mantelzorger belangrijk voor uw kwaliteit van leven?

Wat willen we bereiken?

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Met reablement willen we voor mantelzorgers bereiken dat:

• de mantelzorger niet overbelast raakt,
• de oudere een verbetering van kwaliteit van leven ervaart.

Wat kun je verwachten?

Reablement helpt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Het is een visie die niet uitgaat van wat je niet meer kunt (de beperking), maar van wat mensen nog wel kunnen. En wat mensen nodig hebben om te blijven doen, wat ze graag willen doen.

Langer zelfstandig met reablement kijkt naar een zorgvraag met een klein team. De oudere stelt zelf doelen. Misschien speelt er meer dan die ene beperking? Samen kijken we naar de best passende oplossing.

Hoe kun je bijdragen?

De tweede vraag is: op welke manier kun je bijdragen aan de zelfstandigheid van degene die zorg nodig heeft?

Vaak is onze eerste impuls om hulp te bieden door iets over te nemen: ‘Laat mij dat maar even doen’. Maar dat is niet per se wat degene met een zorgvraag verder helpt. Het geeft ook voldoening om zoveel mogelijk zelf te kunnen. Ook als het soms wat onhandiger en langzamer gaat. Blijven doen en oefenen is belangrijk om vaardigheden te behouden.